Vzw en openbaarheid van bestuur - moeilijke oefening

Uitsluiting in een vzw kan een aanwijzing zijn voor ernstige problemen in maar ook met de betrokken vzw.

Die problemen in de openbaarheid te brengen is niet eenvoudig. Dit stelt problemeen. In diverse sectoren van de non-profit sector zoekt men naar oplossingen.

De officiële weg loopt via de door de overheid verplichte publicaties.

Een vzw moet zich inhoudelijk ten opzichte van niemand verantwoorden. Er is alleen een kleine administratieve maatregel : neerlegging van de jaarrekeningen.
Geen posts.
Geen posts.